ULTT nervetension og scapula styring!

Scapula har en direkte indvirkning på Plexus Brachialis, hvilket gør det til et område vi også er nødt til at inkludere hos de klienter der oplever udstråling i overekstremiteten.

Scapulas indvirkning på Plexus brachialis

Scapula har både direkte og indirekte koblinger til Plexus brachialis. 

Den primære direkte muskulære forbindelse fra Scapula til de vertebra hvor Plexus brachialis udspringer fra, er Rhomboideus og Trapezius. Vi tænker primært disse muskler som nogen der trækker Scapula rundt, men hvad hvis Scapula er fikspunktet? Så bliver det pludselig vertebra der bliver trukket rundt, hvilket kan have en indvirkning på Plexus brachialis da nerverne jo har sit forløb ud mellem vertebra. 

Hvad så hvis Scapula f.eks. er trukket i depression? Dette kan øge spændingen i både Rhomboideus og Trapezius og dermed være en medvirkende faktor i både klientens oplevelse af udstrålingen samt positiv ULTT test. En depression (og nedadrotation) af Scapula vil også kunne klemme Plexus brachialis i forløbet ud under Clavicula da dette også bliver trukket med ned. Spørgsmålet er så HVAD der trækker Scapula i depression/nedadrotation og HVORFOR. Hvis vi bare løsner Rhomboides eller Trapezius er det jo ikke sikkert vi har løst årsagen til den ændrede Scapula styring. 

Det der oftest trækker Scapula i depression er Latissimus og Pectoralis minor. Begge disse muskler er ofte stramme men igen er vi nødt til at prøve at forstå HVORFOR. Latissimus kan være overaktiv f.eks. fordi triceps ikke hjælper tilstrækkeligt under ekstension af skulderleddet eller f.eks. modsatte Glut max ikke hjælper nok til i den bagerste funktionelle muskelfascielinje (hvor Latissimus og Glut max er koblet via Fascie thorakolumbalis).

Den indirekte kobling kan ske via mange veje med forskellige mellemtrin hvor f.eks. Costa 1 eller 2 ikke kan bevæge sig frit og derved også forhindre T1 eller T2 i at kunne bevæge sig, hvilket igen kan resultere i påvirkning af Plexus brachialis. Koblingen fra Scapula til Costa 1 og 2 er bl.a. Serratus anterior der hæfter på Costa 1-9. Det betyder dermed også at en ændret Serratus anterior funktion, der primært har til opgave at styre og stabilisere Scapula, kan være årsagen til udstråling i overekstremiteten og en positiv ULTT test.

Scapulas er fundamentet for Cervicalcolumna

Skulderbæltet er grundfundamentet for Cervicalcolumna og den cervo-thorakale overgang. Der er helt korrekt at skulderbæltets muskler har sin nerveforsyning fra Cervicalcolumna MEN…

hvis først Scapula begynder at blive trukket rundt på grund af muskulære ubalancer og ændret motorstrategi omkring skulderen og skulderbæltet kommer det også til at påvirke funktionen omkring Cervicalcolumna. 

De to vigtigste elementer – i min optik ;o) er at kigge på:

  1. Setting af Scapula med klienten stående. Her kan vi få en masse pejlemærker på muskulære strategier mm
  2. Scapulas bevægelse i abduktion og fleksion. Her kan vi kigge efter Rhomboideus dominans og om Scapula kan rotere 60gr. både i abduktion og fleksion.

Til dig der gerne vil være en mere helhedsfokuseret og funktionel behandler!

Vil du lære hvordan du får det store overblik over kroppens mange systemer og samtidigt have en mere simpel tilgang, der hjælper dine klienter ud af deres smerteproblematikker og hvor både du og din klient oplever forandring mens du har dem på briksen?

Book et uforpligtende 20-min kald og lad os tage en snak om hvilke faglige udfordringer du oplever, og hvordan du kan lave en plan for dine videre udvikling, så du kan blive endnu bedre til at hjælpe dine klienter! 

Vi mødes på Zoom eller telefon og finder ud af, hvor du skal ligge din energi for at kunne hjælpe dine klienter endnu bedre

Bliv en mere helhedsorienteret behandler gennem vores "funktonelle behandler uddannelse"

Funktionel Bækken & Underekstremitet

4 dage med fokus på smerteproblematikker omkring hoften, lysken, knæet, underbenet, anklen og foden!

september 2023

11sepAll DayBækken & UE - modul AFREDERIKSBERG

Funktionel Skulderbælte & Overekstremitet

4 dage med fokus på smerteproblematikker omkring skulderbæltet, skulderen, overarmen, albuen, underarm og håndleddet!

april 2023

17aprAll DaySkulderbæltet & OE - modul AFREDERIKSBERG

Funktionel Columna

4 dage med fokus på smerteproblematikker bækken, lænden, midtryggen og nakken samt organ og åndedrætsrelaterede rygsmerter!

may 2023

01mayAll DayFunktionel Columna - modul AFREDERIKSBERG

X