ULTT nervetension og scapula styring!

Scapula har en direkte indvirkning på Plexus Brachialis, hvilket gør det til et område vi også er nødt til at inkludere hos de klienter der oplever udstråling i overekstremiteten.

Del videoen med en kollega!

Facebook
Email

Få flere videoer mm. med viden og inspiration til dine behandlingsforløb, funktionel anatomi, klinisk ræssonering, smertebehandling og nyeste datoer for kurser, uddannelser og gratis workshops!

Scapulas indvirkning på Plexus brachialis

Scapula har både direkte og indirekte koblinger til Plexus brachialis. 

Den primære direkte muskulære forbindelse fra Scapula til de vertebra hvor Plexus brachialis udspringer fra, er Rhomboideus og Trapezius. Vi tænker primært disse muskler som nogen der trækker Scapula rundt, men hvad hvis Scapula er fikspunktet? Så bliver det pludselig vertebra der bliver trukket rundt, hvilket kan have en indvirkning på Plexus brachialis da nerverne jo har sit forløb ud mellem vertebra. 

Hvad så hvis Scapula f.eks. er trukket i depression? Dette kan øge spændingen i både Rhomboideus og Trapezius og dermed være en medvirkende faktor i både klientens oplevelse af udstrålingen samt positiv ULTT test. En depression (og nedadrotation) af Scapula vil også kunne klemme Plexus brachialis i forløbet ud under Clavicula da dette også bliver trukket med ned. Spørgsmålet er så HVAD der trækker Scapula i depression/nedadrotation og HVORFOR. Hvis vi bare løsner Rhomboides eller Trapezius er det jo ikke sikkert vi har løst årsagen til den ændrede Scapula styring. 

Det der oftest trækker Scapula i depression er Latissimus og Pectoralis minor. Begge disse muskler er ofte stramme men igen er vi nødt til at prøve at forstå HVORFOR. Latissimus kan være overaktiv f.eks. fordi triceps ikke hjælper tilstrækkeligt under ekstension af skulderleddet eller f.eks. modsatte Glut max ikke hjælper nok til i den bagerste funktionelle muskelfascielinje (hvor Latissimus og Glut max er koblet via Fascie thorakolumbalis).

Den indirekte kobling kan ske via mange veje med forskellige mellemtrin hvor f.eks. Costa 1 eller 2 ikke kan bevæge sig frit og derved også forhindre T1 eller T2 i at kunne bevæge sig, hvilket igen kan resultere i påvirkning af Plexus brachialis. Koblingen fra Scapula til Costa 1 og 2 er bl.a. Serratus anterior der hæfter på Costa 1-9. Det betyder dermed også at en ændret Serratus anterior funktion, der primært har til opgave at styre og stabilisere Scapula, kan være årsagen til udstråling i overekstremiteten og en positiv ULTT test.

Scapulas er fundamentet for Cervicalcolumna

Skulderbæltet er grundfundamentet for Cervicalcolumna og den cervo-thorakale overgang. Der er helt korrekt at skulderbæltets muskler har sin nerveforsyning fra Cervicalcolumna MEN…

hvis først Scapula begynder at blive trukket rundt på grund af muskulære ubalancer og ændret motorstrategi omkring skulderen og skulderbæltet kommer det også til at påvirke funktionen omkring Cervicalcolumna. 

De to vigtigste elementer – i min optik ;o) er at kigge på:

  1. Setting af Scapula med klienten stående. Her kan vi få en masse pejlemærker på muskulære strategier mm
  2. Scapulas bevægelse i abduktion og fleksion. Her kan vi kigge efter Rhomboideus dominans og om Scapula kan rotere 60gr. både i abduktion og fleksion.

Til dig der gerne vil være en mere helhedsfokuseret og funktionel behandler!

Er du nysgerrig på, hvordan vores funktionelle behandler uddannelse kan gøre dig endnu stærkere i dine behandlinger, så du kan hjælpe endnu flere af dine klienter?

Book et uforpligtende 20-min kald eller skriv en besked og lad os tage en snak om hvilke faglige udfordringer du oplever, og hvordan du kan lave en plan for dine videre udvikling! 

Vi mødes på Google Meet eller telefonen og finder ud af, hvor du skal ligge din energi for at kunne hjælpe dine klienter endnu bedre

X