FUNKTIONEL SKULDER, NAKKE & OVEREKSTREMITET KURSUS

2 moduler af 2 dages undervisning med fokus på akutte og kroniske smerteproblematikker omkring skulderbæltet, nakken, skulderen, albuen, underarmen og håndleddet!

Vil du være bedre til at behandle alle ikke patologiske (ikke sygdomsforårsagede, reumatologiske eller traumatiske) skulderproblematikker hurtigt og effektiv, samt give dine patienter/klienter en markant hurtigere genoptræning efter patologiske skulderproblemer?

BLIV EN MERE FUNKTIONEL & HELHEDSORIENTERET BEHANDLER

Få en dybere forståelse for sammenhængen på tværs af nakken og ribbenene, skulderbæltet, skulderen og OE, essentielle baseline test og klar struktur – både i undersøgelsen, behandlingsteknikker og øvelsesvalg – så du bedre kan hjælpe dine patienter / klienter ud af deres smerteproblematikker!

HVAD ER VORES
“FUNKTIONEL SKULDER, NAKKE & OVEREKSTREMITET”
KURSUS?

På vores Skulder og OE kursus lærer du en helhedsorienteret og funktionel undersøgelses- og behandlingsmodel, der sigter mod at:

Boks 1

Genskabe tryghed i hjernens opfattelse af belastning i det smerteplagede område ved at…

Boks 1

Genskabe tryghed i hjernens opfattelse af belastning i det smerteplagede område ved at…

Boks 2

Afhjælpe uhensigtsmæssig belastning og bevægestrategier omkring nakken, skulderbæltet, skulderen, albuen og hånden!

Boks 2

Afhjælpe uhensigtsmæssig belastning og bevægestrategier omkring nakken, skulderbæltet, skulderen, albuen og hånden!

Ved at optimere ledbevægelig og muskelfunktion omkring nakken, skulderbæltet, skulderen samt de tilhørende funktionsslynger oplever langt de fleste markant bedring af deres smerteoplevelse… ofte allerede under selve behandlingen!

Dette er et kursus, der sætter ny standard for behandlingstilgang af problemstillinger omkring nakken skulderbæltet og OE.

Kurset er bygget op over 4 dage (ofte 2×2 dage) fyldt med teori og især praksis samt masser af democases så du får mulighed for at se flowet og effekten af de forskellige systematiske tilgange i praksis.

Fordi kurset involverer undersøgelses- og behandlingsteknikker for hele overekstremiteten, skulderbæltet og nakken, vil du også stå markant stærkere som behandler i forhold til klinisk ræsonnering og en dybdegående forståelse af koblingen mellem de forskellige områder.

På kurset vil du lære en samling og kobling af de mest effektive teoretiske og tekniske tilgange specifikt tilrettet mod behandling af nakken skulderbæltet, skulderen og OE. Dette sikre dig læring af de bedste færdigheder, samt evnen til at skabe de bedste resultater kort- og langsigtet hos dine patienter.

Sådan har vores mere end 300 SkuLDER-NAKKE kursister,

gennem de sidste 10 år, kursister evalueret kurset!

(Blanding af både fysioterapeuter på klinik og genoptræningsenheder)

4.5/5

Faglig relevans
4,5 / 5

4.4/5

Kurset indhold
4,4 / 5

4.5/5

Formidling af indhold
 4,5 / 5

4.5/5

Samlet vurdering
4,5 / 5

Kommende kurser

Klik på et af nedenstående kurser for at finde mere om tilmelding, priser og vilkår!

KURSER PÅ FREDERIKSBERG

No Events on The List at This Time

På kurset lære du hvordan du bedre kan hjælpe dine klienter med:

Nakke- og skulderbælteproblematikker

 • Spændingshovedpine
 • Muskelspændinger
 • Låsninger og nedsat ROM
 • Nerveafklemning, øget nervetension og radierende smerter
 • Smerter omkring skulderbladet
 • Scapulae latae (vingen) og andre typer af scapulainstabilitet
 • Smerter ved AC og SC leddene
 • Smerter i og omkring brystmuskulaturen
 • Hurtigere genoptræning efter akutte skader som faldtraumer, claviculafraktur etc.
 • Hurtigere genoptræning postoperativt
 • Afhjælpe artrosesmerter

Skulder- og overarmsproblematikker

 • Impingement
 • Bursitter (subacromial, subdeltoideus etc.)
 • Tendinitter (supraspinatus, bicesp etc.)
 • Begrænset ROM
 • Rotatorcuffdysfunktion
 • Difusse smerter omkring skulderleddet
 • Nedsat stabilitet
 • Smerter i overarmen
 • Hurtigere genoptræning efter akutte skuldertraumer
 • Hurtigere genoptræning postoperativt
 • Afhjælpe artrosesmerter

Albue-, underarm- og håndledsproblematikker

 • Tennis- og golfalbuealbue
 • Musearm
  Bursitter (students elbow etc.)
 • Nervesmerter
 • Smerter ved bicepshæfter
 • Smerter i underarmen
 • Seneskedebetændelse
 • Håndledssmerter ved belastning
 • Carpaltunnelsyndrom
 • Nedsat styrke af greb mm

På kurset vil du bla. lære:

 • En NY og SYSTEMATISK indgangsvinkel til problemstillinger omkring skulderbæltet, skulderen og OE samt hvordan du kan hjælpe dine klienter bedst og hurtigst muligt.
 • En samlet forståelse for kroppens biomekanik som vil gøre dig i stand til at se og behandle dysfunktioner omkring skulderbæltet og skulderen på en helt ny og integreret måde og dermed står markant skarpere i din kliniske ræsonnering.
 • Hvordan du hurtigt kan finde frem til hovedårsagen så du IKKE kun symptombehandler.
 • En let undersøgelses- og behandlingsmodel, der vil give ALLE dine klienter med smerter omkring dette område markant hurtigere og bedre resultater.
 • En tilgang i din behandling som i den grad inddrager dine klienter og øger compliance i dine behandlingsforløb.
 • En tilgang, der IKKE kun sigter mod at fjerne årsagen til symptomerne men også FOREBYGGELSE af evt. fremtidige problematikker omkring nakken, skulderbæltet, skulderen og OE.
 • Minimum teori (dog det nødvendige) og maksimum praktik, så du kan implementere dine nylærte færdigheder fra første dag, hvor du er tilbage med dine patienter.
 • Færdigheder, der skaber hurtige og effektive resultater hos alle typer af skulderpatienter.
 • Baseline test for nakken, Scapula, Calvicula, skulderen, albuen og håndleddet.
 • Undersøgelses- og behandlingsteknikker til samtlige led i regionen.
 • Masser af test for bl.a. ledfunktion, isoleret muskelfunktion og integreret bevægefunktion i større bevægemønstre.
 • Behandlingsteknikker (muskelteknikker, ledfrigørelse,  mm.) til områder relevant for nakken, skulderbæltet, skulderen, overarmen, albuen, underarmen og håndleddet.
 • Et hav af specifikke træningsøvelser, der hver er relateret til de specifikke behandlingstiltag, der gjorde en forskel i din klients funktion under behandlingen samt genopbyggelsen af optimal muskulær styring, styrke og funktion i området.
 • Og meget mere… 

MODULERNS OPBYGNING OG INDHOLD

MODUL A - Skulderleddet, ØVRE ribben, cervicalcolumna, NERVETENSION & Diafragma

DAG 1 (8.45-16.30)

 • Velkommen
 • Den biomekaniske indgangsvinkel og relevansen af både arbejdet på briksen og træning ud fra moderne smertevidenskab samt introduktion til kliniske ræsonneringsmodeller for skulderleddet.
 • Indledende undersøgelse i stående, siddende, liggende, hvor generelle dysfunktion afdækkes.
 • Gennemgang af specifikke baseline test for skulderleddet og de biomekaniske sammenhæng.
 • Undersøgelse og behandling af skulderen – både teknikker til selve skulderen og de områder som påvirker skulderens funktion – heriblandt mobiliserings- manipulations og MET teknikker til cervo-thorakale overgang og øvre ribben og specifikke muskeltest for nakke- og ribbensstyrende muskler.
 • Gennemgang af relevante træningsøvelser til nakke og øvre ribben samt rep, sæt, tempo samt progression-/regressions muligheder.
 • Faktorer ved manglende rotation i skulderen heriblandt muskel- og fasciestramhed omkring skulderen, overarmen og underarmen.

DAG 2 (8.45-16.30)

 • Spørgsmål og repetition af indhold og teknikker fra dag 1.
 • Forsat undersøgelse og behandling af muskelfunktion omkring nakken, ribben og skulderbæltet.
 • Forsat gennemgang af baselinetest for skulderen, undersøgelse og behandling af skulder og gennemgang af årsager til skulderbegrænsende problematikker.
 • Træningsworkshop med fokus på rotatorcuffen
 • Undersøgelse og manuelle teknikker til optimering respirationsmønstret – placering, frekvens, diafragmafunktion mm.
 • Gennemgang af åndedrætsøvelser og deres relevans for problematikker omkring nakken, skulderbæltet og skulderen.
 • Democase med skulderproblematik (ukendt patient), hvor alt arbejdet og alle ræsonneringsmodellerne fra dag 1 og 2 samles op i en praktisk demo – lige fra den anamnesen og den indledende undersøgelse til baseline test, dybdegående undersøgelse, test/re-test og valg af træningsøvelser.
 • Spørgsmål til case
 • Hvad gør vi hvis klienten får mere ondt?
 • Afslutning på modul A – plan for læringsfokus og implementering af teknikker/ræsonneringsmodeller samt evaluering.
 • Muligheder for fremadrettet support via forum, online læringsområde, mail og opfølgningsworkshops.
 • Tak for nu og kom godt hjem.

MODUL B - SCAPULA, CLAVICULA, ALBUEN, UNDERARM & HÅNDLED

DAG 1 (8.45-16.30)

 • Velkommen
 • Den biomekaniske indgangsvinkel og relevansen af både arbejdet på briksen og træning ud fra moderne smertevidenskab samt introduktion til kliniske ræsonneringsmodeller for Scapula, Clavicula, albuen, underarm og håndled.
 • Gennemgang af baselinetest for Clavicula samt dybdegående undersøgelse af behandling.
 • Gennemgang af Claviculastyrende muskler og årsager til dysfunktion af disse.
 • Undersøgelse af Scapulafunktion og behandling muskelfunktion for scapulafunktion og scapulastyrende muskler
 • Gennemgang af træningsøvelser for isoleret og integreteret Scapulafunktion samt progression/regression, rep, sæt og tempo

DAG 2 (8.45-16.30)

 • Spørgsmål og repetition af indhold samt teknikker fra dag 1.
 • Gennemgang af baselinetest for albuen, underarmen og håndleddet.
 • Gennemgang af muskeltest for overarmen, albuen, underarmen og håndleddet samt årsager til ændret funktion af disse
 • Den globale – heriblandt muskellængdetest, stræk, releaseøvelser og loaded stretching.
 • Træningsworkshop med fokus på integration mellem skulderbæltet, bækkenet og UE.
 • Democase med albue eller underarmsproblematik (ukendt patient), hvor alt arbejdet og alle ræsonneringsmodellerne fra dag 1 og 2 samles op i en praktisk demo – lige fra den anamnesen og den indledende undersøgelse til baseline test, dybdegående undersøgelse, test/re-test og valg af træningsøvelser.
 • Spørgsmål til case
 • Hvad gør vi hvis klienten får mere ondt?
 • Muligheder for fremadrettet support via forum, online læringsområde, mail og opfølgningsworkshops.
 • Tak for nu og kom godt hjem.

pris og betalingsmuligheder

Vi har 2 betalingsmuligheder (priserne inkludere al undervisningsmateriale og forplejning alle dage).

Du kan tilmelde direkte her på siden under “kommende kurser” eller ved at sende en mail på academy@move2peak.dk, eller ringe på tlf: 42 90 18 81.  

Hvis du gerne vil tilmelde med EAN betaling skal du skrive en mail eller ringe.

MULIGHED #1 – Betaling og tilmelding til hvert enkelt kursus
(fuldt beløb eller i rater)

 • Hele beløbet ved tilmelding (modul A og B) = 6.995,-
 • 3 rater = Depositum på 2.995,- ved tilmelding og 2 rater af 2.250,-)
 • Tilmeld 3+ personer til samme kursus = 6295,- pr. person (spar 10%) 
Skriv til os på academy@move2peak.dk hvis du vil gøre brug af ratebetaling

MULIGHED #2 – Betaling og tilmelding til alle 3 grundkurser på “Funktionel behandler” uddannelsen “BækkenUE”, “SkulderOE” og “Columna” (fuldt beløb eller i rater)

 • Betaling og tilmelding til alle 3 grundkurser samtidigt = 18.000,- (spar 2995,-)
 • Betaling og tilmelding til alle 3 grundkurser ved ratebetaling = 4.485,- depositum + 8 rater af 2.000,-
  (spar 2.000,-)
Hvis du ved du vil hele vejen med vores funktionelle behandler uddannelse kan du gøre brug af dette tilbud via tilkøbsfunktionen under online tilmelding eller skrive til os på Skriv til os på academy@move2peak.dk hvis du vil gøre brug af ratebetaling

Livslang faglig sparring - Facebookforum og gratis opfølgningsworkshops

Fagligt facebook forum

Som deltager på kurser hos Move2Peak Academy har du mulighed for at blive en del af vores faglige forum, hvor du både kan dele din egen erfaring men også selv få hjælp og sparing fra såvel undervisere som andre tidligere deltagere, hvis du skulle opleve svære patientcases eller blot søger ny inspiration. Forummet er gratis og eksklusivt for Move2Peak kursister.

Gratis opfølgningsworkshops

Ud over sparring i vores forum har du som kursist også muligheden for at deltage i vores opfølgningsworkshop, der afholdes 2 gange årligt. Formålet med opfølgningsworkshoppen er at give dig hjælp til at finpudse de manuelle teknikker, få mere styr på den kliniske ræsonnering samt arbejde med forskellige øvelsesvalg (evt. alternativer til dem du har i  forvejen). Indholdet på vores opfølgningsworkshop bestemmes af deltagerne så

Undervisere på dette kursus

CASPER YDE HAASTRUP
B.Sc. Fysioterapi &
Kursusudvikler hos Move2PeakAcademy

Casper er en af grundlæggerne af Move2Peak Academy og besidder en dyb og dedikeret faglighed samt et enormt drive.

Hans styrke er evnen til at koble kroppens mange funktioner sammen, øje for detaljer og evnen til at formidle fagligt komplekst stof videre som noget praktisk og håndgribeligt. 

Som underviser er han udadvendt, inspirerende og en dygtig formidler af både praktisk og teoretisk stof samtidigt med at han har et stort fokus på at skabe tryghed og rum til læring for alle kursister.

Kommende kurser

Klik på et af nedenstående moduler for at finde mere om tilmelding, priser og vilkår!

KURSER I ÅRHUS

No Events on The List at This Time

KURSER PÅ FREDERIKSBERG

No Events on The List at This Time

X