FUNKTIONEL MUSKEL TERAPI

Musklerne er kroppens bevægende system og en unik sladrehank, der hurtigt afslører ændringer i dine klienters bevægestrategier og hvor der skal sættes ind for at optimere funktionen!
Funktionel Muskel Terapi er en af de mest funktionelle og praktiske måder du kan undersøge kroppen på og hjælpe dine klienter tilbage til fuld bevægefrihed.

BLIV EN MERE FUNKTIONEL & HELHEDSORIENTERET BEHANDLER

Funktionel Muskel Terapi kurserne er for dig der gerne vil blive bedre til at hjælpe dine klienter ud af deres smerteproblematikker og bevægebegrænsninger. Kurserne henvender sig både til dig der er fysioterapeut, kiropraktor, osteopat, sportsterapeut, massør, kropsterapeut mm. Vigtigst er at du gerne vil være skarpere og bedre til at analysere ubalancer og hjælpe dine klienter hurtigere i mål!

Kurserne er praktiske og lærer dig at undersøge kroppens bevægende system (muskelsystemet) og analysere frem til ændringer i dine klienters bevægestrategier, som kan medvirke til begrænset bevægelighed overbelastningsprocesser og smerter.

HVORFOR LÆRE FUNKTIONEL MUSKEL TERAPI?

Musklerne er dem der skaber bevægelse af kroppen når hjernen sender signaler ud med forskellige bevægestrategier. Når du undersøger funktionen af muskler får du derfor et direkte kig ind i den måde dine klienter koordinerer og stabiliserer deres krop på.

Hvis en eller flere muskler ikke gør deres arbejde ender kroppen med at skulle kompensere andre steder, hvilket kan medfører alt fra:

 • muskelspændinger i de muskler, der skal tage arbejder for andre mere “dovne” muskler
 • overbelastning af sener og dermed tendiniter
 • ændret sporing af sener og led som kan give medvirke til ledsmerter, ændret stabilitet, bursitter mm.
 • nedsat stabilitet
 • nedsat bevægelse (både aktiv og passiv ROM), også reelle ledlåsninger
 • forværring af smerter fra strukturelle skader og langsommere genoptræningsforløb
 • mm.

Kort sagt er kroppen afhængig af at ALLE musklerne gør deres del af arbejdet så der ikke er andre områder der skal overkompensere!

PRAKTISK OG EFFEKTSVAR MED DET SAMME

At muskelteste er uden sammenligning den mest praktiske vej til at få indblik i dine klienters bevægestrategier. Det unikke ved muskeltest er at der “instant feedback” så snart du finder årsagen bag den ændrede muskelfunktion.

For dig som behandler er det et fantastisk værktøj fordi du ikke længere behøver at gætte og håbe på om den behandlingsplan du sætter i gang rammer det rigtige. De tiltag som ændrede muskelfunktionen er det din klient skal arbejde videre med for optimere deres funktion.

For dine klienter er det et mindst ligeså vigtigt værktøj. Når dine klienter mærker den ændring der sker mens du undersøger behandler, både i deres muskelfunktion og smerteoplevelse, begynder de at have en tro på at forandring er mulig. Du vil derfor opleve at dine klienter er meget mere motiveret for selv at gøre en indsats i deres forløb, hvilket gavner både dig og din klient.

KOMMENDE MODULER

Klik på et af nedenstående events for at finde mere om tilmelding, priser og vilkår!

No Events on The List at This Time

MÅLET MED MUSKELTEST OG VEJEN TIL EN BEDRE FUNKTION!

Formålet med muskeltestene på modulerne er at finde muskler, der er forstyrret i deres kraftregulering (både hypo- og hypertoni).

Der er mange forskellige måder at muskelteste på. På Funktionel Muskel Terapi modulerne lærer du hvordan du, via specifikke muskeltest, manuelt kan undersøge musklernes evne til at regulere kraft i forhold til det arbejde de bliver stillet overfor. 

Funktionen af en muskel bør vurderes på flere parametre hvor selve styrken faktisk først kommer længere nede af stigen. 

 1. Musklens evne til at regulere kraft
 2. Musklen evne til at styre
 3. Musklens styrke/styrkeudholdenhed (kontekst specifikt)

Det vigtigste i en muskelfunktion er at musklen kan regulere efter det arbejdskrav den bliver sat overfor. Hvis musklen ikke kan regulere får den sværere ved at styre det led den arbejder over.

Det er sjældent fordi folk ikke er stærke nok at der opstår smerter eller kompensationer på tværs af kroppen. Problemet er i langt højere grad at musklens evne til at regulere og styre er ændret og kroppen dermed bliver tvunget ud en enten en nedsat stabilitet eller kompensationsstrategier der kan forplante sig på tværs af kroppen.

Det første step i undersøgelsen og bevægestrategi analysen vil altid være at finde de muskler der giver efter (“underaktive”) når vi tester dem. Årsagen til dette er helt enkelt at, hvis en eller flere muskler ikke hjælper til skal andre overtage arbejdet og kompensere. Det er altså ikke den overaktive muskel der er problemet med derimod den/de “underaktive” muskler den skal kompensere for.

Andet step i undesøgelsen og den kliniske ræsonnering er at finde de overaktiver muskler og så kigge på alle synergisterne, så vi kan finde frem til hvad den overaktive muskel evt. skal kompensere for. Dette åbner op for et meget større indblik i de lag af bevægemønstre og kompensationsstragier som din klient har samlet sammen, så I hurtigere kan komme til bunds.

Når først du kender de enkelte grundregler i undersøgelse og den klinisk ræsononnerings proces, er det nemt for dig hurtigt at lokalisere både de muskler der ikke arbejder nok (hypotone) og dem der har tendens til at overarbejde (hypertone), samt hvor I skal sætte ind behandlingsmæssigt for at skabe balance i muskelfunktionen.

HOLDBAR NORMALISERING AF MUSKELFUNKTIONEN!

Der er rigtige mange måder at ændre en muskelfunktion på men det absolut vigtigste er at finde den måde hvor din klient får en holdbar effekt. Efter mere end 15 års erfaring med muskeltest er vores erfaring at op til 95% af ændringerne i muskels reguleringsevne skyldes 3 simple ændringer i klientens bevægestrategi.

Målet er for undersøgelsen er behandlingen på briksen er en ting men lige så vigtigt er det som din klient skal hjem og arbejder videre på for at skabe permanent ændring i deres måde at bruge kroppen på.

Det smarte er, at du gennem de 3 primære løsningsveje, får direkte svar på hvad du skal sende din klient hjem med og dermed har styr på jeres plan fra starten af.

 1. Hvor skal de lave mobiliseringsøvelser
 2. Hvilke muskler skal du bruge tid på at løsne, strække, massere mm
 3. Hvilke øvelser du skal vælge for at få de “underaktive” muskler til at begynde at deltage i arbejdet.

EN DYBERE FORSTÅELSE FOR HVORFOR DIN KLIENTER OPLEVER NEDSAT BEVÆGELIGHED, SMERTE VED BESTEMTE BEVÆGELSER, ØVELSER, TRÆNINGSREGIMER MM.

Når først du begynder at udnytte den enorme viden du kan få fra muskelsystemet og de kompensationsstrategier dine klienter har opbygget, bliver det også meget lettere for dig at forstå hvorfor nogen bevægelser, træningsøvelser mm. forværre en problematik mens andre gør det bedre.

Ved at kigge på hvilke muskler, der er involveret i en bestemt bevægelse kan du hurtigt analysere dig frem til hvilke muskler der måske ikke hjælper til og hvilke der kan have tendens til at overreagere. Så snart du har lavet din analyse kan du gå i gang med at muskelteste og skabe forandring i funktionen der hvor det er relevant, og tilpasse dine valg af øvelser så du mere præcist og på et mere individuelt, kan hjælpe din klient med at skabe den ønskede forandring. 

NEDSAT BEVÆGELIGHED

Ændret bevægelighed og muskelfunktion går hånd i hånd. Hvis en muskel ikke kan regulere som den skal kan den heller ikke guide et led i fuld ROM.

For at der kan være fuld bevægefrihed skal samarbejdet mellem forside og bagside af leddet være på plads – hvilket gælder for både aktiv og passiv ROM (da nervesystemet også registrerer muskellængde og spændingsændringer selvom der er tale om PROM). 

For at musklen der forlænges kan give efter, skal den faktisk ikke bare give slip men kunne regulere en hvis spænding for at sikre det led som bliver strukket. Ofte er der flere muskler der bliver sat på stræk samtidigt og hvis en af disse ikke kan regulere ordentligt op (hypoton) kan andre synergister være tvunget til fyre ekstra op (hyperton), hvilket kan så kan skabe en begrænsning af ROM. Vi kan altså ende med at tolke vores test som “stramhed/hypertone” men faktisk er årsagen den hypertone muskel, som vi skal have til at regulere bedre så den hypertone kan give slip.

ROM er også dybt afhængig af de muskler der forkortes under bevægelsen. For det første har de en vigtig funktion i guidning af leddet og for det andet skal de sikre optimalt reciprok antagonist hæmning af de muskler der sættes på stræk. Hvis en muskel der forkortes ikke kan regulere korrekt kan den ikke sende de korrekte signaler via de forskellige refleksslynger. Vi kan derfor opleve “stramhed” af de muskler som strækkes, som rent faktisk skyldes manglende reflektorisk afslapning/inhibering mere end at den er “stram”.

FORVÆRRING AF SMERTE VED MOBILISERINGØVELSER

Forværring af smerter ved mobiliseringsøvelser kan skyldes at hjernen ikke oplever tryghed ved den øgede bevægefrihed. Fundamentet for at kunne stabiliserer kroppen i yderstillinger er at musklerne kan regulere og styre leddet. En forværring af smerter kan derfor være et tegn på at musklerne ikke kan styre den nye frihed og hjernen derfor siger fra med smerter for at undgå at vi kommer ud i de nye yderstillinger.

FORVÆRRING AF SMERTE VED EN TRÆNINGSØVELSE ELLER GENOPTRÆNINGSREGMIER SOM GLAD, LANGSOM TUNG STYRKETRÆNING MM.

Når vi laver forskellige træningsøvelser er der altid flere muskler på spil på samme tid. Hvis der er muskler der er hypotone (underaktive) kan det tvinge andre muskler til at skulle overarbejde (hypertone) mens vi laver den enkelte øvelse. Denne øgede spænding (kompensationsstrategi) af den muskel der skal overabejde kan medvirke til alt fra forværring af smerter i det led som belastes eller andre led som musklen har bevægefunktion over, senesmerter, spændthed, aktivering af triggerpunkter mm

Kroppen har også tendens til at benytte de strategier den syntes er mest hensigtsmæssige lige nu. Det kan dog betyde at de muskler der har tendens til at overarbejde “stjæler” arbejdet fra dem du gerne vil have igang. Hensigten med den øvelse du valgte var god nok MEN klientens bevægestrategi holder dem fast i det som du prøver at hjælpe dem ud af.

FORVÆRRING AF SMERTE VED STRÆK, MASSAGE, RELEASE ØVELSER MM

Inden vi begynder at løsne på en muskel der virker overaktiv (hyperton) er vi nødt til at prøve at forstå hvorfor klientens bevægesystem har valgt denne strategi. En overaktiv muskel kan være et forsøg på at kompensere for andre muskler der ikke helt hjælper til. 

Hvis der opstår forværring af smerter efter vi har løsnet en muskel kan det skyldes at hjernen lige nu tolker at den muskel der var overaktiv var den “sidste” der var med til at holde bare nogenlunde stabilitet/funktion. Hvis den muskel ikke længere kan få lov til at spænde op “er der ikke mere tilbage” til at holde det område “sikkert”.

Hvis dette er tilfældet, bør vores undersøgelse og kliniske ræsonnering i langt højere grad være rettet mod, at finde frem til HVAD den overaktive muskel skal kompensere for end bare at løsne den fordi den var overaktiv.

PÅ FUNKTIONEL MUSKEL TERAPI MODULERNE LÆRER DU:

 • Hvordan du tester hver enkelt muskel for hver region.
 • Hvordan du gennem test af muskelsystemet hurtigt kan finde frem til hvor dine klienter har brug for funktionsoptimering – det der hurtigt skaber effekt og hjælper musklen tilbage til en normal reguleringsfunktion.
 • Simple grundregler du kan tage udgangspunkt i når du undersøger og finder frem til de elementer der er årsagen til evt. ændret regulering af muskelfunktion 
 • Hvad der ligger BAG de kompensationsstrategier og funktionsændringer dine klienter kommer ind med.
 • Dybdegående klinisk ræsonnering så du forstår analyse processen og hvordan kroppen skaber nye bevægestrategier for at kompensere.
 • Praktiske værktøjer du kan bruge her og nu og som dine klienter også mærker effekt af mens du har dem på briksen.
 • En systematisk indgangsvinkel i dit arbejde med dine klienter UANSET hvilken problematik de kommer ind med.
 • Hvordan muskelsystemet har dominerende indflydelse på kroppens andre strukturer som fasciesystemet, sener, ledfunktion mm.
 • Større viden og forståelsen omkring hvorfor de mange forskellige smerteproblematikker og diagnoser opstår.
 • En let undersøgelses- og behandlingsmodel, der vil give ALLE dine klienter markant hurtigere fremgang og bedre resultater på den lange bane.
 • En tilgang i din behandling som i den grad inddrager dine klienter og øger compliance i dine behandlingsforløb.
 • Du vil opleve at få en markant øget forståelse for kroppens biomekanik, hvilket er med til at gøre dig i stand til at se og behandle dysfunktioner på en helt ny og integreret måde.
 • Manuelle og træningsmæssige teknikker så du både kan hjælpe din klient med at øge aktiviteten i en muskel og tone en overaktiv muskel ned, samtidigt med at du/I arbejder mod at skabe balance i en bevægefunktion
 • Og meget mere…
 

GRUNDMODUL OG OVERBYGNINGSKURSER

GRUNDMODUL - DAGSKURSUS (8.45-16.30)
3.495,- (inkl. lækker frokost og undervisningsmateriale)

Grundmodulet giver dig en dybdegående intro til hele konceptet omkring muskeltestning samt de grundlæggende teknikker du har brug for, for at kunne arbejde med Funktionel Muskel Terapi.

Du lærer:

 • formålet med den biomekaniske indgangsvinkel og relevansen af at kunne arbejde dybdgående med muskelsystemet – også set i lyset af den moderne smertevidenskab.
 • intro til de forskellige typer af muskeltest samt forståelse af hvordan forskellige typer af test en viser 1: evnen til regulering, 2: evnen til af styre og kontrollere en bevægelse og 3: styrke
 • de forskellige “test regler”
 • hvordan du finde ud af om en muskel har nedsat evne til at regulere kraft “hypoton” ELLER om den er hyperton
 • test af de mest essentielle muskler i kroppen, der ofte er involveret i ubalancer
 • de 3 primære årsager bag 95% af tilfældende ved “muskulær fejlregulering”
 • hvordan du finder frem til dybere liggende kompensationsstrategier
 • indblik i samsspillet mellem musklerne på tværs af kroppen og hvordan forskellige centrale områder har stor indvirkning på funktionen rundt om i kroppen. 

OVERBYGNINGSKURSER - 2 DAGE (8.45-16.30)
5.495,- PR. KURSUS (inkl. lækker frokost og undervisningsmateriale)

Overbygningskurserne består af 3 forskellige kurser der hver især fokusere på én specifik region af kroppen.

På hvert er kurserne kommer du igennem muskeltest for hele regionen samt forståelsen for samspillet mellem de enkelte muskler og de ubalancer der kan opstå som kan være medvirkende til de symptomer dine klienter oplever.

Sammen med testene gennemgår vi sammenhængen med forskellige typer af smerteproblematikker (se mere nedenfor), så du ved hvordan tingene hænger sammen med de symptomer dine klienter kommer ind med.

Målet for hvert kursus er at du har håndgribelige værktøjer og analyseprocesser som du kan bruge med det samme når du skal hjem og arbejder med dine klienter.

 • Spørgsmål og repetition af indhold og teknikker fra dag 1.
 • Forsat undersøgelse og behandling af muskelfunktion omkring knæet, underbenet og foden
 • Systemisk klinisk ræsonnering, kompesationsstrategier og troubleshooting – teori og praksis 
 • Snak om øvelsesvalg og træningsparametre som rep, sæt, tempo mm.
 • Spørgsmål og afslutning
 • Kom godt hjem

HOFTE, LYSKE, KNÆ, UNDERBEN, ANKEL OG FOD

På kurset med nedre ekstremitet lærer du muskeltest for hoften og hele benet, samt teknikker og øvelser til at korrigere muskelfunktion. Vi kommer til at koble de forskellige test på nedenstående problematikker:

 • Generelle hoftesmerter
 • Generelle lyskensmerter
 • Impingement problematikker omkring hofte og lyske
 • Baglårsproblematikker
 • Generelle knæsmerter
 • Springerknæ, løberknæ, osgood schlatter, patellafemoralle smerter, popliteus tendinit mm
 • Låsninger i knæet
 • Meniskrelaterede smerteproblematikker
 • Bursitter omkring hoften, knæet
 • Skinnebensbetændelse
 • Akillestendinitter
 • Smerter i ankel og fod
 • Muskelskader
 • Bedre genoptræning postoperativt
 • Afhjælper artrosesmerter
 • Kroniske lyske- og baglårsproblematikker
 • Afhjælper artrosesmerter
 • Hurtige genoptræning efter akutte skader
 • Nedsat ROM i hofte og knæ

SKULDERBÆLTET, SKULDER, OVERARM, ALBUE, UNDERARM OG HÅND

På kurset med øvre ekstremitet lærer du muskeltest for skulderbæltet og hele vejen ud til hånden, samt teknikker og øvelser til at korrigere muskelfunktion. Vi kommer til at koble de forskellige test på nedenstående problematikker:

 • Smerter omkring skulderbladet
 • Scapulae latae (vingen) og andre typer af scapulainstabilitet
 • Impingement i skulder
 • Smerter ved AC og SC leddene
 • Smerter i og omkring brystmuskulaturen
 • Rotatorcuffdysfunktion
 • Difusse smerter omkring skulderleddet
 • Smerter i overarmen
 • Tennis- og golfalbuealbue
 • Musearm
 • Bursitter i skulder og albue (subacromnial, subdeltoideus, students elbow mm)
 • Hurtigere genoptræning efter akutte skader som faldtraumer, claviculafraktur etc.
 • Hurtigere genoptræning postoperativt
 • Afhjælpe artrosesmerter
 • Tendinitter (supraspinatus, biceps, tennisalbue, golfalbue etc.)
 • Begrænset ROM
 • Nedsat stabilitet
 • Smerter i underarmen
 • Seneskedebetændelse
 • Håndledssmerter ved belastning
 • Carpaltunnelsyndrom
 • Nedsat styrke af greb mm

BÆKKEN, LÆND, RIBBEN, MIDTRYG, NAKKE OG CORE

På kurset med kroppen center lærer du muskeltest for bækkenet, CORE og musklerne op langs med ryggen og ribbenene, samt teknikker og øvelser til at korrigere muskelfunktion. Vi kommer til at koble de forskellige test på nedenstående problematikker:

 • Smerter ved SI leddene og SI leds dysfunktioner
 • Bevægesmerter i ryggen
 • Costarelaterede problematikker
 • “Core” relaterede bækkenproblematikker
 • Diskusproblematikker
 • Facetsledsproblematikker
 • Instabilitet og nedsat corefunktion
 • Muskelspændinger
 • Afhjælpe artrosesmerter
 • Øge stabilitet og funktion ved Spondylolyse- og spondylolisteseproblematikker
 • Nedsat mobilitet
 • Midt thorakale smerter
 • Høj thorakale smerter
 • Nakkespændinger og nakkesmerter
 • Muskelspændinger generelt i ryggen

PRIS OG BETALINGSMULIGHEDER

Vi har 3 tilmeldings og betalingsmuligheder for vores Funktionel Muskel Terapi moduler (priserne inkludere al undervisningsmateriale og forplejning alle dage).

Du kan tilmelde direkte her på siden under “kommende kurser” eller ved at sende en mail på info@Move2PeakAcademy.dk, eller ringe på tlf: 42 90 18 81.  

Hvis du gerne vil tilmelde med EAN betaling skal du skrive en mail eller ringe.

MULIGHED #1 - Tilmeld hvert grundmodul enkeltvis

 • Fuld betaling ved tilmelding = 3.995,-
 • Ratebetaling i 3 rater
  • Depositum ved tilmelding = 1.995,-
  • 2. og 3. rate = 1.250,-

MULIGHED #2 - Køb alle grundmoduler samlet

 • Fuld betaling ved tilmelding = 10.485,- (spar 1.500,-)
 • Ratebetaling i 5 rater
  • Depositum ved tilmelding = 3.995,-
  • 2. og 5. rate = 1.750,-

MULIGHED #3 - Tilmeld af 3+ personer på samme tid

 • Tilmelding til enkelt moduler = 3.495,- pr. person (spar 500,-)
 • Tilmelding til alle grundmoduler = 9.985- pr. person (spar 2.000,-)
 • For ønske om ratebetaling ved tilmelding af 3 eller flere personer – kontakt os på tlf. eller mail,

KOMMENDE MODULER

Klik på et af nedenstående events for at finde mere om tilmelding, priser og vilkår!

No Events on The List at This Time

Livslang faglig sparring - Facebook forum, gratis opfølgningsworkshops OG ONLINE Q&A

FAGLIGT FACEBOOK FORUM

Som deltager på kurser hos Move2Peak Academy har du mulighed for at blive en del af vores faglige forum på facebook. Her kan du både kan dele din egen erfaring men også få hjælp og sparing, fra såvel undervisere som andre tidligere deltagere, hvis du skulle opleve svære patientcases eller blot søger ny inspiration. Forummet er gratis og eksklusivt for Move2Peak Academy kursister.

GRATIS OPFØLGNINGSWORKSHOPS

Ud over sparring i vores forum har du som kursist også muligheden for at deltage i vores opfølgningsworkshop, der afholdes 2 gange årligt. Formålet med opfølgningsworkshoppen er at give dig hjælp til at finpudse de manuelle teknikker, få mere styr på den kliniske ræsonnering samt arbejde med forskellige øvelsesvalg (evt. alternativer til dem du har i  forvejen). Indholdet på vores opfølgningsworkshop bestemmes af deltagerne så

ONLINE Q&A HVER MDR.

Udover gratis opfølgningsworkshops afholder vi også online Q&A hver mdr., hvor du kan få svar på dine spørgsmål, drøfte problematikker, få inspiration til nye måder at gribe en klient an hvis du ikke kan skabe effekt, fif til øvelsesvalg mm.

Undervisere på dette kursus

CASPER YDE HAASTRUP
B.Sc. Fysioterapi
Kursusudvikler hos Move2PeakAcademy

Casper er en af grundlæggerne af Move2Peak Academy og besidder en dyb og dedikeret faglighed samt et enormt drive.

Hans styrke er evnen til at koble kroppens mange funktioner sammen, øje for detaljer og evnen til at formidle fagligt komplekst stof videre som noget praktisk og håndgribeligt. 

Som underviser er han udadvendt, inspirerende og en dygtig formidler af både praktisk og teoretisk stof samtidigt med at han har et stort fokus på at skabe tryghed og rum til læring for alle kursister.

X