BLIV EN MERE FUNKTIONEL & HELHEDSORIENTERET BEHANDLER

“Kroppen består af mange forskellige systemer, der hver især skal fungere MEN i langt vigtige grad kunne arbejde sammen for at kroppen forbliver i balance!”

Casper Yde Haastrup

FUNKTIONEL BEHANDLER UDDANNELSEN

Vores funktionel behandler uddannelse giver dig en dybdegående forståelse for hvorfor de forskellige smerteproblematikker opstår og er pakket med masser af praksis, fokus på optimering af din indlæring, demobehandlinger, højt humør og inspirerende undervisere, der brænder for at hjælpe dig på vej som behandler.

Vi afholdt vores første kursus helt tilbage i foråret 2012 som et resultat af Casper Haastrups store drive for at hjælpe sine klienter hurtigt tilbage gennem en helhedsorienteret og systematisk tilgang og dele netop denne viden, så flere kunne få gavn af de mange erfaringer. I takt med at årene er gået er vores kurser også løftet markant i niveau da vi hele tiden tester og tilpasser for at blive endnu bedre til at hjælpe flere tilbage til en hverdag med energi og frihed til et aktivt liv.

Fundamentet for hele funktionel behandler uddannelsen er systematik og grundighed i undersøgelsen, og at det vi laver skal skabe en en tydelig oplevelse af forandring allerede mens vi har klienten i konsultationen. Når du finder de rigtige elementer hos den enkelte klient er hverken du eller din klient i tvivl om at I har fat i det rigtige!

Uddannelsen er bygget op af 

 • 3 grundkurser (BækkenUE, SkulderOE, Funktionel Columna)
 • 3 overbygningskurser (Funktionel behandler level 1-3)

UDDANNELSENS OPBYGNING OG INDHOLD

De 3 grundkurser – “Bækken & Underekstremitet”, “Skulder & Overekstremitet” samt “Funktionel Columna” – er alle bygget op af 2 moduler på 2 dage hver og giver dig

 • de manuelle færdigheder du har brug for til undersøgelse og behandling af muskelssystemet, nervesystemet, muskel-fasciekæder, alle kroppens led OG ikke mindst forståelse af hvordan det hele spiller sammen og påvirker hinanden
 • systematiske kliniske ræsonneringsmodeller, der hjælper dig med hurtigt at finde frem til de områder og ubalancer, der med størst sandsynlighed er en del af dine klienters oplevelse af smerter eller begrænsninger
 • masser af træningsøvelser, der understøtter alle dine relevante fund som skabte en direkte “her og nu” forandring i din klients oplevelse af smerter så du kan sende dine klienter hjem med en klar og individuel målrettet plan.
 • en dybdegående forståelse, teknikker samt kliniske ræsonneringsmodeller til når tingene ikke lige går som forventet så du bedre kan afdække hvad der foregår under overfladen og vende forløbet for din klient

Du får altså masser af teknikker der skaber effekt med det samme og en dybdegående forståelse for hvordan bl.a. kroppens led-, muskel-, fascie- og nervesystem samarbejder på tværs af kroppen MEN også hvordan disse systemer kan forstyrre hinanden og være medvirkende til de smerteproblematikker dine klienter kommer med.

De 3 overbygningskurser – “Funktionel Behandler Level 1-3” – klæder dig på med en langt mere dybdegående forståelse for kroppens forskellige systemer, trouble shooting når du ikke opnår den ønskede effekt samt færdigheder til at kunne arbejde med kroppens primære kontrolcentre og vores evne til at hele kroppen.

EN PRAKSIS TILGANG UD FRA MODERNE SMERTEVIDENSKAB SOM SKABER EFFEKT MED DET SAMME OG ØGER COMPLIANCE!

Der er sket en fantastisk udvikling i vores forståelse af kompleksiteten omkring smerter. Hele funktionel behandler uddannelsen er bygget på en tilgang i både undersøgelse og behandling som tager udgangspunkt i netop al den viden vi har fra den moderne smertevidenskab.

Når det kommer til det biomekaniske element af en smerteoplevelse er det vigtigt at vi anerkender at vi aldrig 100% kan sige hvad der er den præcise årsag til en smerteoplevelse. Det er der alt for mange mekanismer involveret til. Det vi til gengæld kan er at være systematiske og hele tiden holde vores fund og behandlingstiltag op mod den forandring klienten oplever med det samme under behandlingen. 

På kurserne lærer du teknikker og en tilgang hvor hverken du eller din klient er i tvivl om hvad der skaber en positiv forandring i smerteoplevelsen. Den hurtige og tydelige effekt hjælper dig som behandler så du kan føle dig mere tryg i den retning du skal tage behandlingsforløbet!

For dine klienter vil det at opleve markant forandring i deres smerter og generelle funktionsniveau, allerede under dine konsultationer, spille en stor rolle for deres deltagelse, motivation og succes i resten af deres forløb. Når du hjælper dine klienter med at opleve tydelig forandring hjælper du dem ind i nyt positivt tankemønster som både giver dem mere lyst til at passe deres evt. hjemmetræning og styrker deres mindset omkring deres egen krops helingsformåen.

EN "IKKE-KONCEPT" UDDANNELSE

Det er svært ikke at gøre noget til et “koncept” når man sætter ting i system og kasser. Vi vil dog hellere betragte uddannelsen og kursernes indhold som “Open-Source”, hvor basis i udgangspunktet i kroppens bevægekapacitet og alle de forskellige systemer der høre ind under her.

 • Muskelsystemet – som f.eks. musklens evne til kraftregulering, ledstyring, styrke og styrkeudholdenhed samt samspillet mellem flere muskler i både synergist, antagonist, og kokontraktor forhold i mindre og større bevægestrategier
 • Skeletsystemet – som f.eks. alignment og ledfrihed.
 • Fasciesystemet – som f.eks. stramhed isoleret eller gennem muskel-fascieslynger
 • Nervesystemet – som f.eks. aflæsning af motorstrategier i motorcortex, tolkning af sensorisk input, reflektoriske ubalancer.

Målet med alle kurserne og uddannelsen af lære dig at kunne undersøge og behandle kroppens forskellige systemer og forstå samspillet mellem dem, så du får meget mere frihed til at arbejde med kroppen i funktion end at være afhængig af en specifik tilgang. 

Det betyder at du, ud over alle de teknikker du lære på selve uddannelsen, også for forståelsen af hvordan ALLE andre redskaber og teknikker du allerede har lært på andre kurser, kan bruges direkte sammen med indholdet og de kliniske ræsonneringsmodeller som du lærer på de enkelte moduler.

Kommende kURSer

Bækken & UE

september 2023

11sepAll DayBækken & UE FREDERIKSBERG – modul A 11-12. sept. / modul B 6-7. nov.FREDERIKSBERG

Columna

No Events on The List at This Time

Skulderbæltet & OE

september 2023

04sepAll DaySkulderbæltet & OE – modul A 4-5. sept. / modul B 30-31. okt.FREDERIKSBERG

HVEM KAN DELTAGE PÅ UDDANNELSEN

Alle der har interesse i at blive bedre til at hjælpe sine klienter og få en dybere forståelse af kroppen i funktion. Deltagerne er oftest fysioterapeuter fra både klinikker og genoptræningsenheder samt manuelle behandlere og sportsskadeterapeuter.

CERTIFICERING SOM FUNKTIONEL BEHANDLER

Alle kursister får efter hvert gennemført modul et diplom på gennemførsel. Når du har tage alle 3 grundkurser har du mulighed for at gennemgå en eksaminering (skriftlig) hvorefter du kan blive certificeret Funktionel Behandler.

Det samme gælder efter hvert overbygningsmodul (Level 1-3).

UDDANNELSENS VARIGHED

Hvert grundkursus består af 2 moduler på 2 dage med undervisning fra 8.30-17.00. Samlet set der 51 timers undervisning on site på grunduddannelsen.

Vores overbygningsmoduler består af 3-5 dages undervisning, også fra 8.30-17.

STED

Vi afholder uddannelsen i Move2Peak Academy’s skønne lyse lokaler på Bernhard Bangs Allé 23, 2000 Frederiksberg eller i Åbyhøj ved Århus hos Dansk Akademi For Kropsterapi.

pris og betalingsmuligheder

Vi har 3 betalingsmuligheder (priserne inkludere al undervisningsmateriale og forplejning alle dage).

Du kan tilmelde direkte her på siden under “kommende kurser” eller ved at sende en mail på info@Move2PeakAcademy.dk, eller ringe på tlf: 42 90 18 81.  

Hvis du gerne vil tilmelde med EAN betaling skal du skrive en mail eller ringe.

MULIGHED #1 – Betaling og tilmelding til hvert modul enkeltvis
(fuldt beløb eller i rater)

  • Modul A eller B (2 dage): 3.995,- (eller depositum på 1.495,- og 2 rater af 1.000,-)
Skriv til os på info@move2peakacademy.dk hvis du vil gøre brug af ratebetaling

MULIGHED #2 – Betaling og tilmelding til begge moduler på samme kursus samtidigt
(fuldt beløb eller i rater) – spar 1.000 kr.

  • Bækken & UE (4 dage): 6.995,- eller depositum på 3.495,- + 3 rater af 1.500,-
  • Columna (4 dage): 6.995,- (eller depositum på 3.495,- og 3 rater af 1.500,-
  • Skulder & OE (4 dage): 6.995,- eller depositum på 3.495,- og 3 rater af 1.500,-
Skriv til os på info@move2peakacademy.dk hvis du vil gøre brug af ratebetaling

MULIGHED #3 – Betaling og tilmelding til alle 3 grundkurser på “Funktionel behandler” uddannelsen
(fuldt beløb eller i rater) – spar 3.975 – 5.000 kr.

  • Betaling og tilmelding til alle 3 grundkurser samtidigt = 18.970,- (spar 5.000,-)
  • Betaling og tilmelding til alle 3 grundkurser ved ratebetaling = 4.245,- depositum + 9 rater af 1.750,-
   (spar 3.975,-)
Hvis du ved du vil hele vejen med vores funktionelle behandler uddannelse kan du gøre brug af dette tilbud via tilkøbsfunktionen under online tilmelding eller skrive til os på info@Move2PeakAcademy.dk

HAR DU SPØRGSMÅL TIL FUNKTIONEL BEHANDLER UDDANNELSEN?

Brug formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Du kan også kontakte os direkte på telefon på nummmeret 

+45 42 90 18 81

X