BLIV CERTIFICERET ÅNDEDRÆTSTERAPEUT

”Sammen laver vi menneskelig forandring,
ét åndedræt at gangen. Keep breathing!”

Michael Schjerling

ÅNDEDRÆTSTERAPEUT UDANNELSEN

I marts 2018 kørte første hold af uddannelsen til ”Certificeret M2P-Åndedrætsterapeut”. Det var et resultat af Michael Schjerling’s passion for at hjælpe sine klienter via optimeret åndedræt og sin egen mangeårige praksis med åndedræts- og meditationspraksis. Uddannelsen er 145 timer og opbygget omkring 3 grundsøjler også kaldet de tre niveauer:

 • Level 1: Krop (5 dage = 43 timer)
 • Level 2: Sind (4 dage = 34 timer)
 • Level 3: Energi (8 dage = 68 timer)

Uddannelsens opbygning og indhold

Generelt om uddannelsen

Åndedrættet er en fantastisk port til at regulere alt fra vores fysiske krops sundhed, tanker og følelser til vores livsenergi. Åndedrættet er samtidig bundærligt, da du får instant feed back fra dit åndedræt på hvordan du har det 24/7. 

Du kan påvirke hvordan du har det umiddelbart ved at ændre på den måde du trækker vejret på. Ja man skulle næsten tro at det er for godt til at være sandt.

Et forbedret åndedræt giver mange gavnlige resultater og kan bruges til at regulerer næsten alt i kroppen. Her er en liste af nogle af de ting du lærer at regulere på dig selv og andre undervejs i uddannelsen:

 • Styrket immunsystem og antiinflammatorisk.
 • Færre smerter.
 • Massage af og optimering af alle indre organers funktion.
 • Bedre regeneration via udskillelse af flere fordøjelsesenzymer og øget.
  blodgennemstrømning af fordøjelsesorganerne.
 • Bedre afgiftning.
 • Afspænding af muskler.
 • Bedre kropsholdning.
 • Bedre forbrænding og stofskifte.
 • Stærkere core og bækkenbund.
 • Lavere blodtryk (hvis det er for højt).
 • Lavere hvilepuls.
 • Bedre udholdenhed og styrke.
 • Mere bevægelighed.
 • Forbedret temperaturregulering (modvirker kolde fødder og hænder og tendens til at være
  kuldskær).
 • Evne til at fokusere og VÆRE til stede i nu’et.
 • Bedre humør.
 • Mere taknemmelighed og medfølelse
 • Mod og evne til at sætte grænser.
 • Øget søvnkvalitet.
 • Kontakt til dig selv (følelserne, grænser, passion og drive).
 • Dæmpe angst, bekymringer, stress, depression.
 • Antiaging og lavere biologisk alder.
 • Øget energiproduktion (bedre iltning af cellerne).
 • Fornyet nysgerrighed på ting
 • Overskud og overblik
 • Bedre lyd på din stemme.
 • Evnen til at styre din krops energi (aktiviteten i nervesystemet og blodet)
 • Stærkere embodyment, mere autentisk og oprigtig (Krop, åndedræt, stemme og handlinger
  bliver forenet)

Visdom og videnskab

Det at bruge åndedrættet bevidst, for at øge kroppens sundhed, blive mere fokuseret, ændre adfærd eller have en stærkere livskraft, er langt fra noget nyt. Det er gammel vin på nye flasker og de seneste år er der lavet rigtig mange studier på de gamle metoder i forhold til kropslige og mentale sygdomme og hvad det egentlig er vi påvirker når vi trækker vejret på forskellige måder.

På uddannelsen lærer du præcis hvordan du går ind og identificerer åndedrætsdysfunktioner og hvordan du hjælper dine klienter med at rette dem og måler på om det går den rette vej. Åndedrættet er på en gang simpel og lige til at begynde at arbejde med og samtidig er det der uendelig mange dybder i det også og når man rigtig kommer i gang vil man opdage at pandoras æske åbner sig til stadig dybere lag af åndedrættet, som kan blive utrolig subtilt. 

Effekterne af ændret åndedræt kan komme hurtigt, og mulighederne for praksis er uendelige. Og i modsætning til megen anden træning, så kan du ALTID træne dit åndedræt. Da åndedrættet aldrig lyver, så bliver embodyment, autencitet og oprigtighed i stigende grad en naturlig del af træningen gennem uddannelsen til gavn ikke kun for din og dine klienters kropslige sundhed, men helt klart også for den mentale sundhed, dine relationer og din personlige vej i livet.
En kæmpe bonus ved uddannelsen.

Personlig transformation

Uddannelsen er ca. 1/3 teoretisk og 2/3 praktisk og er dels en personlig transformativ rejse samtidig med at den rent professionelt vil lære dig at undervise og coache andre i de metoder du lærer. 

Du bliver uddannet i at arbejde terapeutisk og guide én til én og facilitere gruppe-træning. Du kan ikke hjælpe andre mennesker hvis du ikke hjælper dig selv, så du kommer til at skabe din egen praksis under vejs i uddannelsen. Noget som Michael lægger stor vægt på. Dette er fordi du er nødt til at eje og blive det du guider andre mennesker i og især når du skal lede andre igennem svære transformationsprocesser. 

Åndedrætsmetoder er skudt op alle steder i dag og der findes rigtig mange, som ikke forstår den virkelige dybde og ikke kan guide ordentligt. Det er synd for åndedrættet KAN virkelig forandre mennesker når det læres ordentligt.

De 3 uddannelses niveauer

Et menneske består af Krop, Sind og Energi og uddannelsen lærer dig at arbejde på, og påvirke,
disse 3 niveauer med åndedrættet.

På Level 1 lærer du at regulere kroppen, på Level 2 lærer du at regulerer sindet og Level 3 din livsenergi. Alle niveauer er naturligvis vævet sammen og påvirker hinanden og der er en rød tråd igennem hele uddannelsen, så de basismetoder du lærer på Level 1 er grundstenen hele vejen igennem.

De 3 niveauer af uddannelsen gør at du som elev kommer til at kunne sætte dig ind og hjælpe på både kropslige og mentale udfordringer med åndedrættet. Det vigtige er at forstå at når vi trækker vejret så påvirker vi alt i kroppen og sindet på forskellige måder og i sidste ende også vores livsenergi. 

På Level-3 smelter krop, sind og energi sammen hvilket er det vi kalder embodyment. Krop, sind og energi forenklet. Sagt på en anden måde når du trækker vejret på en bestemt måde, så vil det fx skabe ro i dit nervesystem, så du vil føle dig mere rolig efterfølgende. Hvilepuls og blodtryk er faldet og det kan vi måle. Men hvis du fx ligger og træner åndedrættet med metoder som skaber ro, men samtidig tænker en masse bekymrende tanker eller har for meget virus i din software (forstyrrende tanker og følelser i sindet), så, kan du ikke skabe den nødvendige ro. Selvom du har skabet ro i krop og sind, så kræver det stadig at du kan styre din krops energi for at kunne manifestere dit liv som du ønsker. Det er her Level 3 kommer på banen.

De tre niveauer (krop, sind og energi) er ALLE fysiske i deres natur selvom de bliver mere og mere subtile fra den fysiske til den energetiske krop. Det er lidt lige som en elektrisk pære, elektricitet og lys. Alle dele er fysiske. Den første kan holdes i din hånd og mærkes som et fysisk afgrænset objekt, der vejer noget. Den næste kan føles og måles. Den sidste kræver en sensitiv receptor, som er i øjet, for at opleve den. Men de er alle fysiske hvilket gør at vi kan opleve dem gennem vores sanseorganer.

Metoderne skal virke og være målbare

På trods af Michaels enorme teoretiske viden, så er han først og fremmest praktiker og teorien er der for at støtte det praktiske arbejde og reslutater (ikke omvendt). Derfor skal metoderne virke og vi skal kunne måle på dem med det samme.
Derfor indeholder alle tre niveauer før- og eftermålinger, så vi tester på første- og sidste-dagen. Du kan få en ide om elevernes oplevelser med uddannelsen og effekterne ved at læse udtalelser fra nuværende og tidligere elever

På Level 1 måler vi en lang række fysiologiske parametre bl.a.:

 • Blodtryk
 • Hvilepuls
 • Smerter
 • Stress
 • Energi
 • Syre/base-balance
 • Styrke-udholdenheds-test
 • Respirationsfrekvens
 • Evnen til vejrhold
 • Åndedrætskvalitet og sekvens
 • Iltmætning
 • Og meget mere

På Level 2 måler vi på:

 • De fleste af parametrene fra Level 1 samt
 • En grundig stressevaluering.

På Level 3 måler vi på:

 • Smerter
 • Energi
 • Stressevaluering fra Level 2
 • Ansigtsbillede før og efter

HVEM KAN DELTAGE PÅ UDDANNELSEN?

Alle der har interesse i at lære teori og praksis omkring åndedrættet kan deltage på vores Åndedrætsterapeut uddannelse. Det kan være af personlige og professionelle årsager. Ca. 80% tager uddannelsen fordi de skal bruge den professionelt bagefter, men 100% opdager at de egentlig lige så meget er her af personlige årsager. 

Uddannelsen vil være særlig gavnlig hvis du i forvejen har patienter eller klienter og vil klart løfte dit faglige niveau, så du kan hjælpe flere og hjælpe endnu bedre end du gør nu, samtidig med at du har dig selv med og undgår at brænde ud.

De, der tager uddannelsen, er både helt almindelige mennesker, som du og jeg, der gerne vil lærer at tage styring over deres egen livskvalitet, energi og sundhed og dels professionelle i sundhedssektoren, som bruger metoderne i deres daglige arbejde med patienter, klienter og borgere. Enkelte på hvert hold kommer af den simple årsag at de lider af en problematik, som de vil finde en løsning på. De fleste af disse mennesker finder hjælp i metoderne fra uddannelsen.

Certificering som åndedrætsterapeut

Kursister med behandlerbaggrund vil efter eksaminering kunne kalde sig “M2P-certificeret Åndedrætsterapeut”. Kursister uden behandlerbaggrund vil få diplom for gennemført kursus hvor der står ”M2P-certificeret Åndedrætstræner”.

For at kunne deltage på Åndedrætsterapeut Level 2 er det en forudsætning at du har gennemført Åndedrætsterapeut Level 1 og for at kunne deltage på Level 3 skal du have gennemført Level 2.

Uddannelsens varighed

Uddannelsen er 145 timer on site. Dertil skal du regne hjemmearbejde i form af egen åndedrætspraksis (det er frivilligt hvor meget du praktiserer selv, men du får overskud og energi af praksissen, som vil fungere som en investering og en rigtig god livsforsikring).

Hvis du har klienter/patienter, så er det også en god ide at begynde at implementerer de metoder du har lært med dem, så du får fornemmelse af metoderne, samt hvad du skal arbejde på personligt og som formidler og lærer i åndedrættet.

STEd

Uddannelsen afholdes i Move2Peak Academy’s skønne lyse lokaler på Bernhard Bangs Allé 23, 2000 Frederiksberg.

KOMMENDE UDDANNELSER

maj 2024

30majHele dagenÅndedrætsterapeut level 2FREDERIKSBERG

september 2024

07sepHele dagenÅndedrætsterapeut level 3FREDERIKSBERG

18sepHele dagenÅndedrætsterapeut level 1FREDERIKSBERG

november 2024

14novHele dagenÅndedrætsterapeut level 2FREDERIKSBERG

marts 2025

12marHele dagenÅndedrætsterapeut level 1FREDERIKSBERG

maj 2025

15majHele dagenÅndedrætsterapeut level 2FREDERIKSBERG

september 2025

20sepHele dagenÅndedrætsterapeut level 3FREDERIKSBERG

PRIS OG BETALINGSMULIGHEDER

Vi har 3 betalingsmuligheder (priserne inkludere al undervisningsmateriale og forplejning alle dage)

MULIGHED #1 – Fuld betaling for hele uddannelsen (Level 1-3) på en gang
 • Uddannelsen koster samlet 33.995,- ved betaling af det fulde beløb ved tilmelding
Skriv til os på info@move2peakacademy.dk hvis du vil gøre brug af dette tilbud
MULIGHED #2 – Betaling for hele uddannelse (Level 1-3) i 10 rater (I alt: 35.995):
 
 • 7.495,- i depositum ved tilmelding
 • 10 månedlige rater á 2.850,-
Skriv til os på info@move2peakacademy.dk hvis du vil gøre brug af dette tilbud
MULIGHED #3 – Betaling for hvert uddannelsesniveau enkeltvis (I alt: 37.985) eller i rater (40.985)
 
 • Level 1: 10.995,- (eller depositum på 5.995,- og 4 rater af 1.500,-)
 • Level 2: 9.995,- (eller depositum på 4.995,- og 4 rater af 1.500,-)
 • Level 3: 16.995,- (eller depositum på 7.995,- og 4 rater af 2.500,-) 

HAR DU SPØRGSMÅL TIL ÅNDEDRÆTSTERAPEUT UDDANNELSEN?

Brug formularen nedenfor, så kontakter vi dig hurtigst muligt!

Du kan også kontakte os direkte på telefon på nummmeret

+45 42 90 18 81

X