FUNKTIONEL Columna kursus

4 dages kursus med fokus på optimering af funktionen omkring rygsøjlen, organerne og åndedrættet!

Bliv bedre til at hjælpe dine klienter / patienter hurtigere ud af deres rygproblematikker gennem en markant bedre forståelse af de forskellige mekanismer, der påvirker funktionen af bækkenet, lænden og midtryggen samt masser af manuelle og træningsmæssige teknikker!

Bliv en mere helhedsorienteret behandler

Savner du det store overblik og struktur i din tilgang når du prøver at hjælpe dine klienter med at slippe af med deres rygsmerter?

Vil du gerne have mere viden og masser af værktøjer til at hjælpe dine klienter med at blive smertefri og opnå et meget bedre funktionsniveau?

Mangler du forståelsen for samspillet mellem nervesystemet, muskel-skelet systemet, åndedrættet og organerne, når du arbejder med dine klienter med smerter omkring ryggen?

Hvad er vores "Columna" kursus

På vores Columna kursus lærer du en helhedsorienteret og funktionel undersøgelses- og behandlingsmodel, der sigter mod at:

Boks 1

Genskabe tryghed i hjernens opfattelse af belastning i det smerteplagede område ved at…

Boks 1

Genskabe tryghed i hjernens opfattelse af belastning i det smerteplagede område ved at…

Boks 2

Afhjælpe uhensigtsmæssig belastninger og bevægestrategier selve rygsøjlen men også optimere funktionen omkring organer og åndedrættet!

Boks 2

Afhjælpe uhensigtsmæssig belastninger og bevægestrategier omkring selve rygsøjlen men også ved optimere funktionen omkring organer og åndedrættet!

Vores “Columna” kursus giver dig redskaber til hurtigt og effektivt at kunne årsagslokalisere dine klienters problemstillinger omkring lænden, midtryggen og nakken.

Kurset giver dig undersøgelses- og manuelle teknikker samt træningsmæssige redskaber så du kan koble din undersøgelse sammen med behandling og udvælgelsen af relevante træningsøvelser.

På kurset får du en dybdegående forståelse af de biomkemaniske samspil mellem de forskellige områder af Columna samt hvordan respirationsmønstret, diafragmafunktionen og organsystemet har indvirkning på columnaproblematikker.

Kommende kurser

Klik på nedenstående event for at finde mere om tilmelding, priser og vilkår!

Ingen events på dette tidspunkt

På kurset lærer du hvordan du bedre kan hjælpe dine klienter med:

Bækkenproblematikker

 • Organrelaterede bækkensmerter
 • Bevægesmerter
 • Columna forårsagede bækkenproblematikker
 • Instabilitetsproblematikker
 • Nakkerelaterede bækkenproblematikker
 • “Core” relaterede bækkenproblematikker

Lændeproblematikker

 • Diskusproblematikker
 • Låsninger
 • Instabilitet og nedsat corefunktion
 • Muskelspændinger
 • Radierende smerter
 • Skolioseproblematikker
 • Artroseproblematikker
 • Spinal stenose
 • Spondylolyse- og spondylolisteseproblematikker
 • Organrelaterede smerter
 • Bevægesmerter
 • Nedsat mobilitet
 • Livsstilsrelaterede lændesmerter

Thorakale problematikker

 • Costarelaterede problematikker
 • Midt thorakale smerter
 • Høj thorakale smerter
 • Organrelaterede smerter
 • Muskelspændinger
 • Respirations- og diafragmarelaterede problematikker
 • Bevægesmerter
 • Livsstilsrelaterede smerter omkring thorakalcolumna

På kurset vil du bla. lære:

 • En HELHEDSORIENTERET og STRUKTURERET indgangsvinkel til rygproblemer og hvordan du afhjælper dem hurtigt og effektivt.
 • Større viden og forståelsen omkring ryggens funktion, og hvad der direkte og indirekte påvirker disse områder.
 • Hvordan du hurtigt kan finde frem til de smerteudløsende faktorer så du IKKE kun symptombehandler.
 • En  enkel og struktureret undersøgelses- og behandlingsmodel, der vil give ALLE dine rygpatienter markant hurtigere og bedre resultater.
 • Masser af funktionelle og specifikke test relateret til ryggens funktion samt tilhørende behandlings- og genoptræningsteknikker, så du præcist og hurtigt kan undersøge og årsagslokalisere samt behandle med størst mulige præcision.
 • En tilgang, der IKKE kun sigter mod at fjerne årsagen til symptomerne men også FOREBYGGELSE af fremtidige rygproblemer.
 • Minimum teori (dog det nødvendige) og maksimum praktik, så du kan implementere dine nylærte færdigheder fra første dag, hvor du er tilbage med dine patienter.
 • Færdigheder, der skaber hurtige og effektive resultater hos alle typer af rygpatienter.
 • Du vil opleve at det handler om meget mere end bækken og ryg. Den samlede forståelse for kroppens biomekanik vil gøre dig i stand til at se og behandle bevægemæssige dysfunktioner på en helt ny og integreret måde.

TEoretisk, manuelt og træningsmæssigt indhold på kurset

 • Undersøgelsesteknikker til columna og costa
 • Mobiliserings, manipulations- og MET teknikker til columna.
 • Specifikke muskeltest for trunkus, costa og hele columna.
 • De biomekaniske sammenhæng på tværs af kroppen som har indvirkning på bækkenet og ryggens funktion.
 • Hvordan du underviser dine patienter i åndedrætsteknikker til at forbedre organfunktionen, smertereducering samt bedre funktion og heling af problematikker i og omkring pelvis og columna
 • Den teoretiske sammenhæng mellem belastede organer og smerteproblematikker i ryggen samt sundhedstilstanden generelt i kroppen.
 • Manuelle teknikker til behandling af organer i relation til smerter og dysfunktioner.
 • Dekompressionstræning:
  • Hæng samt yoga teknikker til at dekomprimere columna.
  • Progression fra dekompression til vertikal belastning af columna. Hvordan progrediere du træningen og hvornår.
 • Arbejdet med kroniske rygsmerter
 • Arbejdet med det akutte lændehold og tilbagevendende lændehold
 • Arbejdet med scolioseproblematikker:
  • Strukturelle og dynamiske scolioser.
  • Hvordan træner du scolisoepatienter og laver en langsigtet plan for at forbedre tilstanden.
 • Arbejdet med prolapsproblematikker
 • Arbejdet med stenose problematikker
 • Arbejdet med spondylolese og spondylolistese problematikker
 • Styrketræning og funktionstræning af ryggen i relation til bevægemønstre – alt sammen fra isoleret til integreret funktion.
  • Fleksion / Ekstension / Rotation / Træk / Skub / Lunge / Squat / Gang og løb

Livslang faglig sparring

facebook forum

Som deltager på kurser hos Move2Peak Academy har du mulighed for at blive en del af vores faglige forum, hvor du både kan dele din egen erfaring men også selv få hjælp og sparing fra såvel undervisere som andre tidligere deltagere, hvis du skulle opleve svære patientcases eller blot søger ny inspiration. Forummet er gratis og eksklusivt for Move2Peak kursister.

gratis opfølgningsworkshops

Ud over sparring i vores forum har du også muligheden for gratis at deltage i vores opfølgningsworkshop, der afholdes 2 gange årligt. Formålet med opfølgningsworkshoppen er at give dig hjælp til at bedre de manuelle teknikker, få mere styr på den kliniske ræsonnering samt arbejde med forskellige øvelsesvalg (evt. alternativer til dem du har i  forvejen. Indholdet på vores opfølgningsworkshop bestemmes af dig som deltager så vi sikre at du får mest ud af det.

Undervisere på dette kursus

CASPER YDE HAASTRUP
B.Sc. Fysioterapi
Kursusudvikler

Michael Schjerling

MICHAEL SCHJERLING
B.Sc. Fysioterapi
Kursusudvikler