"Funktionel Bækken & UE"

4 dages kursus med fokus på bækkenet, hoften, lysken, knæet, underbenet og foden

Få en dybere forståelse for sammenhængen på tværs af bækkenet og UE, essentielle baseline test og klar struktur – både i undersøgelsen, behandlingsteknikker og øvelsesvalg – når du skal hjælpe dine klienter hurtigere ud af deres smerteproblematikker!

Vil du være bedre til at behandle alle ikke patologiske (ikke sygdomsforårsagede, reumatologiske eller traumatiske) problemstillinger omkring bækkenet, hoften, lysken, knæet og foden hurtigt og effektiv, samt give dine klienter/patienter en markant hurtigere genoptræning efter patologiske problemstillinger?

Hvad er vores “Funktionel Bækken & UE” kursus?

På vores bækken og UE kursus lærer du en helhedsorienteret og funktionel behandlingsmodel, der sigter mod at:

 1. Genskabe tryghed i hjernens opfattelse af belastning i det smerteplagede område ved at
 2. Afhjælpe uhensigtsmæssig belastning og bevægestrategier omkring bækkenet, hoften, lysken, knæet og foden.

Ved at optimere ledbevægelighed og muskelfunktion omkring bækkenet, hoften, knæet og foden samt de tilhørende funktionsslynger, oplever langt de fleste klienter markant bedring af deres smerteoplevelse… ofte allerede under selve behandlingen.

Dette er et kursus, der sætter ny standard for behandlingstilgang af problematikker omkring bækkenet og UE via koblingen af kroppens mange forskellige systemer. 

Kurset er bygget op over 4 dage (ofte 2×2 dage) fyldt med teori og især praksis samt masser af democases så du får mulighed for at se flowet og effekten af de forskellige systematiske tilgange i praksis.

Fordi kurset involverer undersøgelses- og behandlingsteknikker for hele underekstremiteten, vil du også stå markant stærkere i forhold til den kliniske ræsonnering og forståelsen af hvilke elementer, der spiller ind i den enkelte klients smerteproblematik.

På kurset lærer du en samling og kobling af effektive teoretiske og tekniske tilgange specifikt tilrettet mod behandling af bækkenet og UE. Dette sikre dig læring af de bedste færdigheder, samt let overførbarhed til at kunne opnå bedre resultater både kort- og langsigtet hos dine klienter.

Sådan har vores mere end 300 BækkenUE kursister evalueret kurset!

(Blanding af både fysioterapeuter på klinik og genoptræningsenheder)

Faglig relevans
4,6 / 5

4.6/5

Kurset indhold
4,4 / 5

4.4/5

Undervisningsform og formidling
 4,5 / 5

4.5/5

Samlet vurdering
4,6 / 5

4.6/5

Kommende kurser

Klik på nedenstående event for at finde mere om tilmelding, priser og vilkår!

september 2021

27sepHele dagenBækken & UEFREDERIKSBERG

januar 2022

17janHele dagenBækken & UEÅBYHØJ, ÅRHUS

maj 2022

02majHele dagenBækken & UEFREDERIKSBERG

På kurset lærer du hvordan du bedre kan hjælpe dine klienter af med:

Bækken- hofteproblematikker

 • Smerter ved SI leddene og Pubis
 • Impingement omkring hoften eller lysken
 • Bursitter
 • Tendinitter (psoas, trochanter mm.
 • Hurtigere genoptræning efter akutte skader i lysken eller baglåret
 • Kroniske lyske- og baglårsproblematikker
 • Afhjælper artrosesmerter
 • Bedre genoptræning postoperativt
 • “Ikke centrale” årsager bag “iskiassmerter” og piriformissyndrom

Knæproblematikker

 • Generelle knæsmerter
 • Springerknæ
 • Løberknæ
 • Popliteus tendinit
 • Osgood Schlatter
 • Patella femoralt smertesyndrom
 • Låsninger i knæet (biografknæ)
 • Bursitter omkring knæet
 • Meniskrelaterede smerteproblematikker
 • Afhjælper atrosesmerter
 • Hurtigere genoptræning efter knætraumer
 • Bedre genoptræning postoperativt

Underben- fodproblematikker

 • Skinnebensbetændelse
 • Hurtigere genoptræning efter muskelskader
 • Achillestendinitter
 • Smerter omkring anklen
 • Hyperpronation
 • Navicular drop
 • Nedsunken forfod
 • Fascitis plantaris
 • Hallux valgus
 • Hurtige genoptræning efter ankeltraumer
 • Bedre genoptræning postoperativt

På kurset vil du bla. lære:

 • En NY og SYSTEMATISK indgangsvinkel til problemstillinger omkring bækkenet og UE samt hvordan du kan hjælpe dine klienter bedst og hurtgist muligt.
 • Større viden og forståelsen omkring hvorfor de mange forskellige smerteproblematikker omkring bækkenet og UE opstår samt hvad der direkte eller indirekte påvirker disse.
 • Hvordan du hurtigt kan finde frem til hovedårsagen så du IKKE kun symptombehandler.
 • En let undersøgelses- og behandlingsmodel, der vil give ALLE dine klienter markant hurtigere fremgang og bedre resultater på den lange bane.
 • En tilgang i din behandling som i den grad inddrager dine klienter og øger compliance i dine behandlingsforløb.
 • Masser af funktionelle og specifikke test relateret til funktionen omkring bækkenet og UE samt tilhørende behandlings- og genoptræningsteknikker, så du præcist og hurtigt kan undersøge og diagnosticere samt behandle med størst mulige præcision.
 • En tilgang, der IKKE kun sigter mod at fjerne årsagen til symptomerne men også FOREBYGGELSE af evt. fremtidige risikogrupper gennem optimering af dine klienters bevægemønstre.
 • Minimum teori (dog det nødvendige) og maksimum praktik, så du kan implementere dine nylærte færdigheder fra første dag, hvor du er tilbage med dine klienter.
 • En markant bedre evne til klinisk ræsonnering og færdigheder, du kan bruge UANSET hvilke typer af problemstillinger dine klienter har omkring bækkenet og UE.
 • Du vil opleve at få en markant øget forståelse for kroppens biomekanik, hvilket er med til at gøre dig i stand til at se og behandle dysfunktioner på en helt ny og integreret måde.
 • Baseline test for bækkenet, hoften, knæet, anklen og foden.
 • Undersøgelses- og behandlingsteknikker til samtlige led i regionen.
 • Masser af test for bl.a. ledfunktion, isoleret muskelfunktion og integreret bevægefunktion i større bevægemønstre.
 • Behandlingsteknikker (muskelteknikker, ledfrigørelse, mm.) til områder relevant for bækkenet, hoften, låret, knæet, underbenet og foden
 • Et hav af specifikke træningsøvelser, der hver er relateret til de specifikke behandlingstiltag, der gjorde en forskel i din klients funktion under behandlingen samt genopbyggelsen af optimal muskulær styring, styrke og funktion i området.
 • Og meget mere…

Her er en mere detaljeret oversigt over kurset opbygning og indhold samt de
undersøgelses og behandlingsteknikker du får med fra kurset:

Dag 1 (modul A):

 • Velkommen
 • Den biomekaniske indgangsvinkel og relevansen af både arbejdet på briksen og træning ud fra moderne smertevidenskab.
 • Indledende undersøgelse i stående, siddende, liggende, hvor generelle dysfunktion afdækkes.
 • Introduktion til undersøgelses og behandlings stigemodellerne for bækken, hofte, lyske, baglår og knæproblematikker.
 • Test for strukturelle afvigelser, der kan have indflydelse på klientens genoptræningsforløb og bevægefunktion.
 • Gennemgang af specifikke baseline test for bækkenet, hoften, knæet og den mekaniske.
 • Undersøgelse og behandling af bækkenet – både teknikker til selve bækkenet og de områder som påvirker bækkenets funktion – heriblandt mobiliserings- manipulations og MET teknikker til bækkenet og specifikke muskeltest for bækkenstyrende muskler.
 • Gennemgang af relevante træningsøvelser til bækkenet og de bækkenrelaterede områder samt rep, sæt, tempo samt progression-/regressions muligheder.
Dag 2 (modul A):
 • Spørgsmål og repetition af indhold og teknikker fra dag 1.
 • Forsat undersøgelse og behandling af muskelfunktion omkring hoften og lysken.
 • Undersøgelse og behandling af menisk sporing og gennemgang af årsager til menisk relaterede problematikker.
 • Undersøgelse og behandling af alle fodens led og fibula – heriblandt mobiliserings-, manipulations- og MFR-teknikker.
 • Democase med hofte eller knæproblematik (ukendt patient), hvor alt arbejdet og alle ræsonneringsmodellerne fra dag 1 og 2 samles op i en praktisk demo – lige fra den anamnesen og den indledende undersøgelse til baseline test, dybdegående undersøgelse, test/re-test og valg af træningsøvelser.
 • Spørgsmål til case og afslutning på modul A inklusiv læringsfokus i egen praksis frem mod modul B.
Dag 3 (modul B):
 • Spørgsmål, erfaringer og udfordringer fra egne behandlinger siden modul A
 • Repetition af relevant indhold fra dag 1 og 2.
 • Undersøgelse af behandling af muskelfunktion for foden og fibula.
 • Gennemgang af træningsøvelser for foden – heriblandt protokol for genopbygning af svangkurven.
 • Undersøgelse og behandling af muskelfunktion for knæet.
 • Faktorer ved manglende knæfleksion og ekstension heriblandt muskel- og fasciestramhed omkring knæet og manglende muskulær styring.
 • Gennemgang af træningsøvelser for knæet samt progression/regression, rep, sæt og tempo
 • Democase med hofte, knæ eller ankelproblematik (ukendt patient), hvor alt arbejdet og alle ræsonneringsmodellerne fra samles op i en praktisk demo – lige fra den anamnesen og den indledende undersøgelse til baseline test, dybdegående undersøgelse, test/re-test og valg af træningsøvelser.
 • Spørgsmål til case og afslutning på modul 1 inklusiv læringsfokus i egen praksis frem mod modul 2.
Dag 4 (modul B):
 • Spørgsmål og repetition af relevant indhold fra dag 1-3.
 • Den globale undersøgelse hvor vi kobler funktionen og sammenhængen mellem de forskellige områder fra bækkenet til foden – heriblandt undersøgelse af stabilitetskæder for UE, bækkenkontrol, muskellængde test samt hvorfor disse har indvirkning på hinanden.
 • “Når skaderne ikke vil hele” – kort gennemgang af de mest basale helingsmekanismer i kroppen og hvordan vi på en enkelt måde kan afdække dette i vores anamnese og støtte klienten med få virkemidler.
 • Træningsworkshop inklusiv gennemgang af vigtigheden af stærke haser i forbindelse forskellige typer af knæproblematikker.
 • Democase med hofte-, knæ- eller ankelproblematik (ukendt patient), hvor alt arbejdet og alle ræsonneringsmodellerne fra dag 1 og 2 samles op i en praktisk demo – lige fra den anamnesen og den indledende undersøgelse til baseline test, dybdegående undersøgelse, test/re-test og valg af træningsøvelser.
 • Spørgsmål til case og afslutning på modul 2 inklusiv læringsfokus og implementering i egen praksis fremadrettet.
 • Evaluering og fremadrettet support via forum, online læringsområde, mail og opfølgningsworkshops.

Livslang faglig sparring - Facebook forum og gratis opfølgningsworkshops

FAGLIGT FACEBOOK FORUM 

Som deltager på kurser hos Move2Peak Academy har du mulighed for at blive en del af vores faglige forum på facebook, hvor du både kan dele din egen erfaring men også selv få hjælp og sparing fra såvel undervisere som andre tidligere deltagere, hvis du skulle opleve svære patientcases eller blot søger ny inspiration. Forummet er gratis og eksklusivt for Move2Peak kursister.

 

GRATIS OPFØLGNINGSWORKSHOPS

Ud over sparring i vores forum har du også muligheden for gratis at deltage i vores 4 timers opfølgningsworkshop, der afholdes 2 gange årligt. Formålet med opfølgningsworkshoppen er at give dig hjælp til at bedre de manuelle teknikker, få mere styr på den kliniske ræsonnering samt arbejde med forskellige øvelsesvalg (evt. alternativer til dem du har i  forvejen. Indholdet på vores opfølgningsworkshop bestemmes af deltagerne så vi sikre at du får mest ud af det.

Undervisere på dette kursus

CASPER YDE HAASTRUP

 • B.Sc. Fysioterapi
 • Kursusudvikler hos Move2PeakAcademy

MARIA MIKKELSEN

 • B.Sc. Fysioterapi